DWR12 芯矩形重载连接器
产品主要用于台区智能融合终端电力连接,PIN 位为 12P,插头带有 4 组自短路插孔,可实现拔出自短路功能,公母端连接方式为卡扣式,操作简单、连接可靠。
产品概述
主要技术参数(常态下)
产品型号
0756-3388789801
咨询热线
邮箱: hujie@benhangben.com
资料中心
新闻中心
关于本航本
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

©2024 珠海市本航本技术有限公司 深圳市安烁科技有限公司 版权所有